Teknik Bombe
 
 
 
  Şirket Politikası
  Kalite Yönetim
  Sertifikalar

Kalite Yönetim

Yazdır
Teknik Bombe yüksek kaliteli ürünlerin ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yürütmektedir. Müşteri odaklı bu yaklaşımın yansıması olarak Teknik Bombe 2003 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamlamış, takip eden yılda kaynak proses ve kaynakçı sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Ek olarak, bombe ve soğuk şekillendirilmiş ara mamuller için AD 2000 W0/HP0 belgelendirmesini 97/23/AT direktifine göre 2005 yılında tamamlamıştır. Teknik Bombe kaynak atölyesi EN ISO 3834 (EN 729) uyarınca 2007 yılında onaylanmıştır. 2014 sonunda ise Teknik Bombe OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde mevcut sertifikaların yenileme ve uzatma işlemleri düzenli şekilde takip edilip gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca devam eden iç ve dış kalite denetimleri Teknik Bombe'ye süreçlerini iyileştirmede, üretim etkinliğini ve kaliteyi arttırmada yol gösterici olmaktadır.

Standart üretim programındaki basınçlı kaplar için Teknik Bombe aşağıda listelenen standart ve yönetmeliklere göre CE ve Pi sertifikalarına sahiptir:

- EN 13445 standardı, 2014/68/EU yönetmeliği (Hava Tankları)

- EN 286-1 standardı, 2014/29/EU yönetmeliği (Hava Tankları 10.000 Bar/L'ye kadar.)

- EN 13831 standardı, 2014/68/EU yönetmeliği (Kapalı Genleşme Tankları)

- EN 13445 standardı, 2014/68/EU yönetmeliği (Kumlama Tankları)

- EN 13322-1 ve EN 14208 standartları, 2010/35/EC ve ADR 2013 yönetmelikleri (Gaz Silindirleri)

Ayrıca, Teknik Bombe özel basınçlı kap projelerini EN 286-1 veya EN 13445 ve AD 2000 standart ve direktiflerine göre farklı modüller (B+F modül, G modül, vb.) çerçevesinde yürütebilmektedir.

Tahribatlı & Tahribatsız Testler:

Aşağıda belirtilen testler anlaşmalı laboratuarlarda yaptırılarak ilgili sertifikalar temin edilebilmektedir. Sıvı penetrant testi ve gözle muayene, EN 473 Seviye II sertifikalı personellerimiz tarafından firmamız bünyesinde yapılabilmektedir.

Tahribatlı Testler

  • Çekme-Kopma Testleri
  • Eğme Testi
  • Çentik Darbe Testi (Charpy "V" Notch)
  • Sertlik Testi
  • Makro/Mikrografik Testler

Tahribatsız Testler

  • Radyografik Test
  • Ultrasonik Test
  • Manyetik Parçacık Testi


İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB, 91.Sokak
No:5/1, 41400 Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE
T: 0-262-751 31 31 (pbx), F: 0-262-751 31 39
E-Posta: info@teknikbombe.com